2018 Yılı

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2018-12-31
2017 Yılı

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2017-11-06
2016 Yılı

2016 Yılı Bölüm Faaliyet Raporu

2016-10-03
2011 Yılı

HAFİF BETON ÜRETİMİNDE ORGANİK ATIKLARIN (AYÇİÇEĞİ SAPI) KULLANILABİLME OLANAKLARI

2011-09-05
Proje Açıklaması

Tarımsal    yapılardan    beklenen en       önemli    özellikler depolanacak ürünlerveya içerisinde yaşayacak          canlılar    için en uygun  çevre  koşullarının  yaratılması  ve  uzun  süre  güvenle kullanılabilmeleridir. Tarımsal yapıların inşasında mümkün olan en ucuz, güvenli ve arzu edilen optimum çevre koşullarını yaratabilen malzemeler  kullanılmalıdır.  Seçilecek  malzemeler yeterli  dayanım ve  dayanıklılığa  sahip,  ısı  ve  ses  yalıtımı  yüksek  ve  hafiflik  gibi niteliklerde olmalıdır. Tarımsal yapıların genellikle tek katlı olmaları ve fazla yük etkisinde kalmamaları sebebiyle malzeme seçimlerinde ısı yalıtımlarının yüksek olması ve hafif olması önem kazanmaktadır. Dünyada      yapı     malzemesi       olarak     betonun      kullanımının yaygınlaşmasından  beri,  betonun  hafif,  ucuz  ve  daha  iyi  yalıtım özelliğine  sahip  olmasına  yönelik  çalışmalar  önem  kazanmıştır. Uygulama  kolaylığına  sahip  hafif  beton  son  yıllarda  önemli  bir yapı  malzemesi  olmuştur.  Hafif  betonun  yapı  malzemesi  olarak kullanılması   ile   yapı   yükünün   azaltılması   dolayısıyla   malzeme yönünden ekonomi, depreme karşı dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı için ikinci bir yalıtım malzemesi kullanımının ortadan kalkması gibi yararlar sağlanabilmektedir.

Bu araştırmada bitkisel bir atık olan ayçiçeği saplarının beton üretiminde agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla

300 ve 400 dozajda 12 konu oluşturulmuş ve beton örnekleri hazırlanmıştır. Hazırlanan örneklerinin fiziksel ve mekanik özellikleri ile termal özellikleri belirlenerek ayçiçeği sapının agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Araştırmamızın sonucunda beton üretiminde karışıma girecek ayçiçeği sapı miktarının kullanım amacına ve dozaja bağlı olarak %20 ile %40 arasında olması tavsiye edilmektedir.

 

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi 2011-2012
Destekleyen Kuruluş Namık Kemal Üniversitesi
Proje Yöneticisi Doç. Dr. Can Burak ŞİŞMAN
Araştırmacılar Şencan ÜNER ALKAYA

 

2009 Yılı

TOPRAKALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİNDE LATERAL DERİNLİĞİ ve SULAMA DÜZEYLERİNİN SOĞANDA GELİŞME, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

2009-09-01
Proje Açıklaması

Toprakaltı damla sulama yöntemi altında farklı lateral derinlikleri ve sulama suyu uygulamalarının soğan bitkisine olan etkilerinin araştırıldığı çalışma, 2009 ve 2010 yıllarında Tekirdağ koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada 0, 10 ve 20 cm olmak üzere üç farklı lateral derinliği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin

% 50, 75, 100 ve 125’inin uygulandığı dört farklı sulama suyu uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda, deneme konularında ölçülen bitki su tüketimi değerleri 2009 yılında 337.14 ile 715.39 mm, 2010 yılında ise

388.79 ile 579.26 mm arasında uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak değişmiştir. En yüksek soğan verimleri, her iki yılda da 25.99 ve 32.31 t/ha ile laterallerin 20 cm derinliğe yerleştirildiği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin % 125’ inin uygulandığı deneme konusundan elde edilmiştir. Deneme konularından elde edilen su kullanım randımanı değerleri ise denemenin birinci yılında 2.61 ile 4.49 kg/m3, ikinci yılında 4.29 ile 6.86 kg/m3 arasında değişmiştir. Su kullanım randımanları değerlendirildiğinde, laterallerin 20 cm’ ye yerleştirildiği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin % 50’sinin uygulandığı deneme konusunun ön plana çıktığı belirlenmiştir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi 2009-2011
Destekleyen Kuruluş Namık Kemal Üniversitesi
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tolga ERDEM
Araştırmacılar Ali Kayhan