2014-11-26

Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli ProjesiRektörlük Konferans Salonu’nda Karadeniz Deltalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi (ILMM-BSE) Projesi kapsamında, projenin amaçlarını ve projeden elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 8 kez düzenlenecek olan toplantılardan 2’ncisine, Tekirdağ Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçaraslan, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, TURMEPA Genel Müdür Yrd. Mine Göknar, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.


Projenin tanıtım toplantısında konuşan Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, projenin temel hedefinin bilimsel olduğunu vurgulayarak, "Çevremizi daha düzgün bir şekilde koruyabilmek için en çok bilim adamlarına ihtiyacımız var. Çevreyle ilgili çok çeşitli sorunlar mevcut. Bu konuda üniversitelere ve bizlere büyük görevler düşüyor. Dünden daha çok, bu gün çevremizi korumamız gerekiyor" dedi.


Ortak Araştırma Koordinatörü ve NKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Prof. Dr. Konukcu, projenin tanımını yaparak projenin amacının Karadeniz Havzası’ndaki bölgelerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleştirmesine katkıda bulunmak olduğunu aktardı. Karadeniz Ortak Operasyonel Programı kapsamında üç öncelik ve bir teknik yardım bileşeni bulunduğunu belirten Prof. Dr. Konukcu, Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli (ILMM-BSE) Projesinin genel amacının, Karadeniz deltalarında sürdürülebilir arazi kullanımının sağlanmasına yönelik, yönetim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Fatih Konukcu, projenin hedefleri arasında Avrupa’da yapılmış mevcut araştırma ve uygulamaları içeren entegre bir veri tabanı sistemi kurmak, hedeflenen deltalarda veya havzalarda arazi yönetimiyle ilgili iletişim ve işbirliği fırsatı yakalamak, Karadeniz Havzasında bilim insanları, arazi kullananlar ve karar verici merciler arasında işbirliği imkanları ve ağları kurmak ile bir çevre eğitimi programı geliştirmek bulunduğunu dile getirdi.
Projenin yerel yönetimler ve karar mercileri için iyi bir karar-destek aracı olacağını söyleyen Prof. Dr. Konukcu, araştırma çıktıları ile ilgili bilgi verdi.