2014                                                                                                       

                                                                                                    2013                                                                                                       

                                                                                                    2012                                                                                                       

 

Proje Adı

HAYVANSAL İŞLETMELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA  MEKÂNSAL KONUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ PİLOT UYGULAMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Bu çalışmada Tekirdağ ili Malkara ilçesinde yer alan büyük hayvancılık işletmelerinin konumsal durumlarının ortaya konması ve hayvancılık işletmelerinin veri yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri’ nin (CBS) kullanımının sağlanması  amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 62 adet büyükbaş hayvancılık işletmesinin mekânsal ve yapısal durumları belirlenmiş,   literatürde   önerilen   değerlere   göre   uygunluğu  tespit edilmiştir. İşletmelerle ilgili bilgilerin toplanması için anket çalışmaları ve   ölçümler   yapılmış,   konumsal   özelliklerin   belirlenmesinde   GPS noktalarından yararlanılmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde veri tabanı oluşturulmuştur.

Bu  çalışma  sonucunda  büyükbaş  hayvancılık  işletmelerinin

% 67.74’ünün yerleşim yeri içerisinde bulunduğu, % 9.67’sinin nehir ve derelere, % 1.16’sının göl ve benzeri su kaynaklarına olan konumunun uygun olmadığı ve % 48.39’unun ise mer’a alanlarına olan uzaklıklarının

1000  m  veya  üzeri  olduğu  saptanmıştır.  İşletmelerin  %    88.71’inde gübre  depolama  yapısı  bulunmadığı  ve  işletmelerin  bir    çoğunun gübre yönetimini önemsemediği belirlenmiştir. İşletmelerinin sadece

% 11.29’unun projeli olarak planlandığı ve bir çok işletmenin yapısal durumlarının uygun olmadığı tespit edilmiştir

Sonuç olarak yoğunlaşan hayvancılık işletmelerinin coğrafi tabanlı veri yönetimi ile konumsal durum takiplerinin etkin hale getirilmesi ve bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanılması önerilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık işletmeleri, mekânsal analizler, coğrafi bilgi sistemleri

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

 

2012-2013

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Doç. Dr. İsrafil KOCAMAN - Araş. Gör. H. Cömert KURÇ

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2269     ikocaman@nku.edu.tr

 

                                                                                                      2011                                                                                                      

 

Proje Adı

 

HAFİF BETON ÜRETİMİNDE ORGANİK ATIKLARIN (AYÇİÇEĞİ SAPI) KULLANILABİLME OLANAKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Tarımsal    yapılardan    beklenen en       önemli    özellikler depolanacak ürünlerveya içerisinde yaşayacak          canlılar    için en uygun  çevre  koşullarının  yaratılması  ve  uzun  süre  güvenle kullanılabilmeleridir. Tarımsal yapıların inşasında mümkün olan en ucuz, güvenli ve arzu edilen optimum çevre koşullarını yaratabilen malzemeler  kullanılmalıdır.  Seçilecek  malzemeler yeterli  dayanım ve  dayanıklılığa  sahip,  ısı  ve  ses  yalıtımı  yüksek  ve  hafiflik  gibi niteliklerde olmalıdır. Tarımsal yapıların genellikle tek katlı olmaları ve fazla yük etkisinde kalmamaları sebebiyle malzeme seçimlerinde ısı yalıtımlarının yüksek olması ve hafif olması önem kazanmaktadır. Dünyada      yapı     malzemesi       olarak     betonun      kullanımının yaygınlaşmasından  beri,  betonun  hafif,  ucuz  ve  daha  iyi  yalıtım özelliğine  sahip  olmasına  yönelik  çalışmalar  önem  kazanmıştır. Uygulama  kolaylığına  sahip  hafif  beton  son  yıllarda  önemli  bir yapı  malzemesi  olmuştur.  Hafif  betonun  yapı  malzemesi  olarak kullanılması   ile   yapı   yükünün   azaltılması   dolayısıyla   malzeme yönünden ekonomi, depreme karşı dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı için ikinci bir yalıtım malzemesi kullanımının ortadan kalkması gibi yararlar sağlanabilmektedir.

Bu araştırmada bitkisel bir atık olan ayçiçeği saplarının beton üretiminde agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla

300 ve 400 dozajda 12 konu oluşturulmuş ve beton örnekleri hazırlanmıştır. Hazırlanan örneklerinin fiziksel ve mekanik özellikleri ile termal özellikleri belirlenerek ayçiçeği sapının agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Araştırmamızın sonucunda beton üretiminde karışıma girecek ayçiçeği sapı miktarının kullanım amacına ve dozaja bağlı olarak %20 ile %40 arasında olması tavsiye edilmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Beton, Ayçiçeği sapı, Dayanım.

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

2011-2012

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Doç. Dr. Can Burak ŞİŞMAN - Şencan ÜNER ALKAYA

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2271     cbsisman@nku.edu.tr

 

 

 

Proje Adı

 

HAFİF BETON ÜRETİMİNDE BOR ATIKLARININ PUZZOLAN MATERYAL OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Günümüzde sürdürülebilir gelişme için enerji, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması üç  önemli olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada toplam CO2 emisyonunun yaklaşık %7 si portland çimentosu üretimi esnasında meydana gelmektedir. Bugün küresel ısınmada en önemli rolü oynayan CO2 gazı emisyonun azaltılması amacıyla birçok araştırma devam etmektedir.

Dünyada bor mineralleri ve bileşikleri çeşitli endüstri dallarında çok farklı malzeme ve ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, bor atığı ve zeolit gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğumuz minerallerin beton üretiminde değerlendirilmesi ve betonun dayanım ve dayanıklılığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla bağlayıcılar üzerinde kimyasal, fiziksel, mekanik, mineralojik analizler gerçekleştirilmiştir. Üretilen her bir beton türü üzerinde çökme gibi taze beton deneyleri yapılmış, daha  sonra   150x150x150   mm’lik küp  şeklindeki  kalıplara  yerleştirilmiştir.  24  saat  kalıpta  tutulduktan sonra kalıptan çıkarılarak 23±2 °C kirece doygun suda 7, 28 ve 56 gün bekletilmiştir. Daha sonra sudan çıkarılan beton numuneleri üzerinde basınç, yarma, ultrases, su emme ve donma-çözülme deneyleri ile dayanım ve dayanıklılık özellikleri araştırılmış ve betonda ve hafif betonda bor atığı katkısının etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak; bor atığı üretilebileceği görülmüştür.

 

Anahtar kelimeler: Beton, Bor atığı, Dayanım, Katkı, Zeolit

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

2011-2012

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

Doç.Dr. Can Burak ŞİŞMAN - Yrd.Doç.Dr. Aylin AKYILDIZ,

Dr. Erhan GEZER

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2271     cbsisman@nku.edu.tr

 

                                                                                                   2010                                                                                                         

                                                                                                   2009