2019-03-07

Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK Proje Performans Ödülü BaşarısıYürütücülüğünü Prof.Dr.Bahattin Akdemir’in yaptığı, TÜBİTAK 1001 projesi olarak ARDEB tarafından desteklenmiş olan “112O086” numaralı ve "Zeytin Bahçeleri İçin Değişken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi"; isimli proje, TÜBİTAK tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantı ile proje performans ödülü ile ödüllendirilmiştir.


Projede ile zeytin bahçesinde gerektiğinde 3 farklı mineral gübreyi, toprak/yaprak analiz sonuçlarını dikkate alarak ağacın ihtiyacına göre uygulayan gübre dağıtma makinası, değişken oranlı kontrol sistemi ve laboratuvar test programı geliştirilmiştir. Geliştirilen makine kiraz, Antepfıstığı ve turunçgil vb. meyve bahçelerinde de mineral gübrelerin uygulanması için kullanılabilecektir.


Projede; Dr.Öğretim Üyesi Cihangir Sağlam (Biyosistem Mühendisliği Bölümü), Doç.Dr.Kormaz Bellitürk (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü), Dr.Öğretim Üyesi. Zafer Makaracı (Bahçe Bitkileri Bölümü), Doç.Dr. Mehmet Şener’in (Biyosistem Mühendisliği Bölümü), Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yücel Ürüşan (Kültür Üniversitesi - Geodezi Bölümü-İstanbul),
Elektr.Hab.Müh.Nail Türen (Özel sektör) ve Mak.Müh.Eyüp Selçuk Atar (Özel sektör) araştırıcı olarak katkı sağlamışlardır.


Makinanın İmalatı TÜRKAY Tarım Makineleri-İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Projenin yürütülmesi için Mak.Müh. Tolga Alpkökün Ayvalık’ta bulunan zeytin bahçesini 3 yıl boyunca tahsis etmiştir.


Ayrıca Doktora Öğrencisi Murat Gökçe Üngör, Zir.Yük. Müh. Murtaza Atik ve Zir.Yük.Müh.Levni Özyürüyen bursiyer olarak, Teknisyen Zeki Asan’da bahçe testleri sırasında katkı sağlamışlardır.

Projede makinanın ve kontrol sisteminin prototip imalatı yapılmış ve 3 yıl boyunca Ayvalık’ta Gemlik tipi zeytin ağaçlarının bulunduğu zeytin bahçesinde testleri yapılmıştır.


TÜBİTAK 112O086 no’lu projesi 15 Eylül 2012-15 Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje yürütülürken ve bittikten sonraki 3 yıl içinde elde edilen çıktılar:


- 1 adet Ulusal patent (Patent No:2014/13609),
- 1 ICT AGRI ERANET AB proje ortaklığı (Variable Rate Operation in Orchards - Project
ID:29957),
- 3 adet ödül
- 1 SCI tarafından taranan dergide makale,
- 2 adet Uluslararası hakemli dergide makale
- 6 Uluslararası kongre sözlü sunum bildiri,
- 1 Uluslararası Kongre Poster Bildiri,
- 2 Ulusal kongre sözlü sunum ile
- 3 kez Uluslararası Fuar katılımı
- 1 Yüksek lisans tezi
- Ayrıca 2 lisansüstü öğrenci bursiyer olarak projede çalışmış


Proje bitmiş olmasına rağmen nihai hedef, geliştirilen gübre dağıtma makinesi ve değişken oranlı gübreleme sisteminin seri imalatı için Avrupa’da ya da Türkiye’de özel sektöre lisans devrinin gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesidir.