NKU Bap Projeleri ListesiAranan Özellikte Proje Sayısı 658

Başlığı Yürütücü Birimi Türü Özet
Çayır Otu Silajlarına Farklı Katkı Maddesi İlavesinin Silaj Fermantasyonu Ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Sevilay GÜL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Vakum Infüzyon Yöntemi Ile Çeşitli Göbek Formlarında Kompozit Sandivic Panel Üretimi Arş. Gör. Dr. Kenan    ÇINAR Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
L-zayıf Ve M-zayıf Kompakt Operatörler İçin Merkezin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAM Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Deneysel Endotoksin Üveit Rat Modelinde Prednisolon, Azatioprin Ve Oligodeoksinükleotid (Odn)’ In Etkilerinin Karşılaştırılması. Yrd. Doç. Dr. Tuba özge ERKAL Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı Ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Gözde ERSÖZ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Flow Sitometri ıle Kosova Florasında Doğal Olarak Yetişmekte Olan Tulipa Taksonlarının çekirdek Dna ıçeriklerinin Belirlenmesi Ve Ploidy Analizi ıle Taksonomik Sınıflandırmada Kullanılması Prof. Dr. Metin TUNA Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı çocuklar Ve Annelerinde Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizminin ıncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Saliha BAYKAL Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yünlü Dokuma Kumaşlara Katma Değer Kazandırılması Amacıyla Atkıda ıpek Veya Alpaka ıplik Kullanımının Araştırılması Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Paşaköy Ve Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde Yaygın Antibiyotik Türlerinin Gideriminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya’Da Yayılışı Olan Cirsium Miller Türklerinin Moleküler Filogenisi Yrd. Doç. Dr. Nevin ŞAFAK ODABAŞI Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tilapya Yetiştiriciliğinde Akuaponik Sistemin Kullanılması Öğr. Gör. Dr. Çetin YAĞCILAR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Hücresel ımmün Tedavi Geliştirme Platformu Oluşturulması Prof. Dr. Abdulaziz GÜL Tıp Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Kabak Çekirdeği Yağındaki Biyoaktif Bileşenlerin Incelenmesi Doç. Dr. Ümit GEÇGEL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Güneş Kolektörlerinden Elde Edilen Sıcak Su ıle Seralarda Toprak Dezenfeksiyonunun Yapılması Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kıvırcık Melezi Kuzularda Leptin, Kalpastatin Ve İnsülin Benzeri Büyüme Hormonu 1 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAPLAN Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Latin çiçeğinin (tropaeolum Majus L.) Kurutulmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: Kurutma Kinetiklerinin Ve Bazı Kimyasal özelliklerinin Değişimi Doç. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Karışım Deney Tasarımı Yöntemiyle Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzeme Optimizasyonu Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Edirne İli Uzunköprü ılçesinde Yetiştirilen Ayçiçeği (helianthus Annuus L.) Bitkisinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleriyle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Elektrik Alanda Lif Cekimi (electrospinning) ıle Eğrilen Nanolif ıpliklerin Yapı Ve Ozelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Gümüş Siklohekzan Mono Karboksilat Ve Abietat Sentezi, Sentezlenen Bileşiklerin Siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Hazırlanması, Pva Veya Kitosan Taşıyıcı Polimer İle Nanokompozit Üretimi Öğr. Gör. Dr. Ahmet özgür AĞIRGAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora Sonrası Araştırma
İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi’nde Buğday Bitkisi Toprak Nem Profiline Etkisinin Tahmin Edilmesi Öğr. Gör. Dr. Huzur DEVECİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktora Sonrası Araştırma
Trichogramma Pintoi Voegelé’nin Bazı Biyolojik özellikleri üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Nihal ÖZDER Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardimiyla Bazi Havza Alanlarindaki Taşkin Hidrograflarinin Belirlenmesine İlişkin Pilot Uygulamalar Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Polikarbazol Ve Türevlerinin Grafen ıle Nanokompozit Sentezleri, Karakterizasyonları Ve Kapasitör Davranışları Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Bazı Süt ürünlerinde S. Aureus Ve Staphylacocal Enterotoxinlerin Yaygınlığının Belirlenmesi Prof. Dr. şefik KURULTAY Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Teknoloji Kritik Elementlerin çevrede Etkileri Ve Pomza Bazlı Yenilikçi Kompozitlerin Kullanıldığı Adsorpsiyon Metodu ıle Atıksulardan Giderimi (teknokompozit) Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Derim Sonrası Uv-c Ve Etanol Uygulamalarının üzüm Meyve Kalitesi ıle Muhafaza Süresi üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Erdinç BAL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
İnflamatuvar Markerların Koroner Ve Periferik Arter Hastalığında Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKARAMANLI GÜR Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Serum Salusin Β Düzeyleri Ile Koroner Yavaş Akımın Ilişkisi Doç. Dr. Aydin AKYÜZ Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Yoğun Bakım ünitesindeki Kanıt Temelli Non-farmakolojik Düzenlemelerin Deliryumu önlemedeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynep TOSUN Sağlık Yüksekokulu Yüksek Lisans
Tekirdağ Topraklarında Bulunan Dileptid Siliyat Türlerinin (ciliophora: Litostomatea, Rhynchostomatia) Morfolojik Ve Moleküler Karakterizasyonu Prof. Dr. Naciye Gülkiz ŞENLER Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Domates Ve Hıyarlarda Pestisit Kalıntısı Ve Ağır Metal Tespiti, Alınabilecek Önlemler Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ (Türkiye) Ve Mamuşa (Kosova) örneği Yrd. Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
İnsülin Direnci Olan Ve Insülin Direnci Olmayan Polikistik Over Sendromlu (pcos’lu) Hastalarda Serum Salusin Β Düzeylerinin Incelenmesi Doç. Dr. Ali Riza KIZILER Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Biyoplastik: Mimarlıkta Deneysel Bir Biyomorfoloji Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kanser Erken Teşhis Ve Tayininde Kullanılan Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemlerinde Ara Yüzey Materyali Olarak Uyumlu Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Polimer Sentezi Uzman Dr. Muhammet AYDIN Rektörlük Doktora Sonrası Araştırma
Sıçanlarda Bleomisin Ile Oluşturulan Deneysel Akciğer Fibrozisinde Infliximab’In Fibrozis Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik Ve Dil Sürdürümü Doç. Dr. Sonel BOSNALI Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ İlindeki Boşanma Sebep Ve Sonuçlarının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Psöriazisde Th 17 Serum Sitokin (Il-1β, Il-4, Il-6, Il-10, Il-17a, Il-17f, Il-21, Il-22, Il-23, Il-25, Il-31, Il-33, Ifn-Γ, Scd40l, Tnf-Α) Profilinin Araştırılarak Hastalık Şiddeti Ile Ilişkisinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Berna ERDAL YILDIRIM Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kosova'nın Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen ıspanak (spinacia Oleracea L.) Bitkisinde Ağır Metallerin Biyoakümülasyonu Ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Aydin ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ Bölgesindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Mekansal Planlamanın Değerlendirmesi Ve Geliştirilmesi Doç. Dr. Israfil KOCAMAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Doğal Babeziozis’Li Koyunlarda Prokalsitonin Düzeylerinin Tedavi Öncesi Ve Tedavisi Sonrası Diagnostik Ve Prognostik Önemi Yrd. Doç. Dr. Sezai ARSLAN Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ ılinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması Yrd. Doç. Dr. Ilker EROĞLU Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kosova Yerli Sığır ırkı “busha”nın Süt- Et Kalite Bileşenlerinin Belirlenmesi Ve Morfolojik - Genetik Yapısının Mikrosatellit Dnapolimorfizm Tekniği ıle ıncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Ihsan SOYSAL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Sistolik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Galanin’ın Rolü Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKARAMANLI GÜR Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Türkiye Yerli Keçi ırklarında Mikrosatellit Dna Belirteçleri Kullanılarak Genetik çeşitliliğin Belirlenmesi Doç. Dr. Fulya ÖZDİL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Çorlu Devlet Hastanesi Acil Tıp Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kene Kaynaklı Bazı Zoonoz Patojenlerin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ozonlama Işlemininin Kontamine Çiğ Fındıkların Aflatoksin Detoksifikasyonuna Ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ahmet şükrü DEMİRCİ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Periferik Arter Hastalığında Yeni Biyomarkerlar: Koroner Arter Bypass Ameliyatı Olan Hastalarda Öngörücü Olabilir Mi? Doç. Dr. Özcan GÜR Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Obstriktiv Uyku Apne Sendromunun Periferik Arter Hastalığı, Osteoprotegerin Ve Fetuin A Düzeyleri Ile İlişkisi Doç. Dr. Mustafa ORAN Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Meriç- Ergene Havzasında Yer Alan Evsel Ve Endüstriyel Arıtılmış Atıksulardaki Antibiyotik Kalıntılarının Tespiti Ve N-f-c Doplu Tio2 Fotokatalistli ıleri Oksidasyon Prosesi ıle Giderimi (n-f-c Doplu Tio2/ıop ) Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Diyabetik Periferik Nöropatisi Olan Hastalarda Anjiogenez Ile Endotel Disfonksiyonun; Endocan, Apelin Ve Endoglin Üzerinden Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent BİLİR Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Farmasotik Biyoteknoloji Alanında Kullanılan Tıbbi Bitkilerin Hücre ve Doku Kültürlerinin Oluşturulması, Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi ve In Vitro Koşullarda Biyokütle Üretiminin Optimizasyonu Prof. Dr. Lokman Hakan TECER Çorlu Mühendislik Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Crush Sendromu Modelinde, Kaffeik Asit Fenetil Ester (Cape)’Nin, Akut Böbrek Yetmezliği Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hatice Gül SARIKAYA Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Sentetik Hexaploid Buğday Hatlari Ve Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Morfolojik Ve Moleküler Karakterizasyonu Prof. Dr. Ismet BAŞER Ziraat Fakültesi Doktora
Fe3o4@ha@ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi Ve Tekstilde Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Olgunlaşma Periyodu Süresince Bazı Aspir (carthamus Tinctorius L.) çeşitlerine Ait Yağların Yağ Asitleri Kompozisyonu Ve Biyoaktif Bileşenlerin ıncelenmesi Doç. Dr. Ümit GEÇGEL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Risk Gruplarinda Çölyak Hastaliğinin İmmünfenotipik Yöntemler İle Araştirilmasi Doç. Dr. Rafet METE Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Sütçü ıneklerde Postpartum Dönemde Uygulanan Ecg’nin Ovaryum Aktivitesine Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Kudret YENİLMEZ Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hidrokarbon Sondaj Atık Çamurunun Arıtımı, Geri Kazanımı Ve İnşaat Sektöründe Tekrar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Esra TINMAZ KÖSE Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Buğdayda Tohumda Kullanılan Fungisitlerin Fusarium Culmorum Üzerine Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Nagehan Desen KÖYCÜ Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Raman Spektroskopisi Kullanarak Soğuk Pres Yağlarda Saflık Tayini Yapılması Yrd. Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Aripiprazolün Elektrokimyasal özellikleri Ve Anodik Adsorptif Sıyırma Voltametri Yöntemi ıle Farmasötik Ve Biyolojik Sıvılarda Tayini Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Tekirdağ Ili çorlu Ilçesi Düzensiz çöp Depolama Alanı Civarındaki Tarım Alanlarında Kirlilik Boyutunun Belirlenmesi Ve Cbs Ile Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARI Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Prostat Kanserinde Mr Difuzyon Tekniginde Çoklu Ve Yuksek B-Faktörleri Kullanilmasi Ve Modelleme Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Hale Pinar ZENGİNGÖNÜL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Bizmut(ııı) Halojenürlerin 5-etoksi-2-merkaptobenzimidazol ıle Oluşturacakları Yeni Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Lipoksigenaz (lox) Enzimi üzerinde ınhibisyon Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Ismet ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ İlinde Bazi Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarinda Bulunan Akar (Acari) Türlerinin Ve Konukçularinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Nihal KILIÇ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Namık Kemal üniversitesi Kapalı Yüzme Havuz Suyunun Güneş Enerjisi ıle ısıtılmasının Teorik ıncelenmesi Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Bölgesi’nde ıklim Değişikliğinin Buğday Verimine Etkisinin Cropsyst Ve Wofost Modelleri ıle Tahmin Edilmesi Prof. Dr. Fatih KONUKCU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesine Uygun Kanola (Brassica Napus L.)Çeşitlerinin Genotip X Çevre İnteraksiyonu Ile Belirlenmesi. Prof. Dr. Enver ESENDAL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Anadolu’da Yayılış Gösteren Saga Charpentier, 1825 (orthoptera; Tettigoniidae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu Ve ıucn Kriterleri Bakımından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Deniz ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya’Daki Bazı Kene Türlerinde Sitogenetik İncelemeler Yrd. Doç. Dr. Nadim YILMAZER Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ’ Da Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni Pseudomonas Savastanoi Pv. Savastanoi’ Nin Tanısı Ve Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi Doç. Dr. Mustafa MİRİK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
İskemik Kolon Anastomoz İyileşmesinde İntraperitoneal Nigella Sativa Uygulamasinin Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ilhan BALİ Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kosova’da Et üretim Zincirinde Escherichia Coli, Salmonella, Listeria Monositogenez Ve Koagülaz Pozitif Staphylococcus Aureus: Bir Halk Sağlığı Risk Değerlendirmesi. Prof. Dr. Ömer ÖKSÜZ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Bakir Ve Çinko Oksit Partikülleri İle Anti-Bakteriyel Özellikler Kazandirilmiş Pamuklu Kumaşlarin Yikama Dayanimlarinin İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Aslihan KORUYUCU Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Meriç Nehri Teraslarında Toprak Oluşumu Ve Ayrışma Oranları Yrd. Doç. Dr. Orhan YÜKSEL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Demir Oksit Ile Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi Arş. Gör. Dr. Suna özden ÇELİK Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tritikalenin Farklı Toprak Yapılarına Uyum Yeteneğinin Belirlenmesi Ve Beslenme Yönünden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ismet BAŞER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Elektro Lif çekim Yöntemi ıle Piezoelektrik Nanolif üretimi Ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hasat Sonrası Putresin, Salisilik Asit, Oksalik Asit Ve Kalsiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Erik Çeşitlerinin Muhafaza Süresi Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Erdinç BAL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı çocuk Ve Ergenlerde Orexin, Nöropeptid Y, Ghrelin Düzeylerinin ıncelenmesi Doç. Dr. Yakup ALBAYRAK Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Dişi Köpeklerde Transmissible Venereal Tümörün Vinkristin Sülfat ıle Tedavi öncesi Ve Sonrası Matriks Metalloproteinaz-2 Ve Matriks Metalloproteinaz-9 Enzimlerinin Varlığının ımmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Sevda İNAN Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yüksek Boyutlu Silindrik Simetrik Uzay Zamanda F(/Phi,R)-Maxwell Çözümleri Doç. Dr. Dilek KAZICI Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ganos (Işıklar) Dağı Ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ ıl Sınırlarındaki Taşocaklarının Boyutları Ve Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARI Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Farklı Zamanlarda Toplanmış Manda Sütünde Serum Proteinlerinden Laktoferrinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Binnur KAPTAN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Grafenin Poli(3,4-Etilendioksitiyofen), Polipirol Ve Poli(Tiyofen) Ile Nanokompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonları Ve Süperkapasitör Cihaz Uygulamaları Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ratlarda Spirulina Platensis Uygulamasının Biyokimyasal Ve Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Nilay SEYİDOĞLU Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trinitrobenzen Sülfonik Asit (tnbs) ıle Deneysel Kolit Oluşturulan Sıçanlarda Hesperidin Kullanımının ınflamatuar Süreç Ve Oksidatif Hasar üzerine Etkisi Doç. Dr. Fatin Rüştü POLAT Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ticari Starter Kültür Kullanılmamış Fermente Süt ürünlerinden ızole Edilen Lactobacillus Spp.’nin Fenotipik Ve Moleküler ıdentifikasyonu ıle Bu Bakterilerin Probiyotik özelliklerinin ınvitro Koşullarda Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Nazan TOKATLI DEMİROK Sağlık Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Manda Sütü Yağının Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Ömer ÖKSÜZ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Manda Sütü Yağında Konjuge Linoleik Asit Miktarlarının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Binnur KAPTAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Orta Anadolu Bölgesi Diatomid Topraklarının Depolanmış çeltik Ve Pirinç üzerinde Pirinç Biti (sitophilus Oryzae L.) Ve Kırma Biti (tribolium Confusum Du Val.)’ne Karşı ınsektisidal Etkinliği Yrd. Doç. Dr. Özgür SAĞLAM Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Bölgesine Ait Orobanche Cumana Wallr. Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Moleküler Belirteçler Yardımı Ile Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Artan Miktarlarda Leonardit Ve çiftlik Gübresi Uygulamalarının çavdar (secale Cereale L.) Bitkisinin Gelişimi Ve Bazı Bitki Besin Elementi ıçerikleri üzerine Etkisi Prof. Dr. Aydin ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Bir Hipergrubun Alt Hipergruplarının Kafes Yapısı Arş. Gör. Dr. Dilek BAYRAK Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora Sonrası Araştırma
Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fragaria Cinsine Bağlı Türlerin Tespiti, Moleküler Ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Yapılması Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer MAKARACI Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: ıstanbul Fatih ılçesi örneği Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans
Zeytin Fidanı Yetiştiriciliğinde Vermikompost Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Altyapısının Güçlendirmesi Prof. Dr. Servet KILIÇ Veteriner Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Güneş Enerji Destekli Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Turpun Kurutma Kinetiklerinin Araştırılması Ve Modellemesi Yrd. Doç. Dr. Soner ÇELEN Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Adsorpsiyon Yöntemi İle Reaktif Boyarmadde Gideriminde Çeşitli Adsorbentlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Balıkesir Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Biberiye Ve Fesleğen Bitkilerine Ait Uçucu Yağların Antioksidan Ve Antimikotik özelliklerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye örneği Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans
Avrupa Parasal Birliğinde Mali Sürdürülebilirlik ve Mali Birlik Doç. Dr. Durmuş çağri YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans
Kent Merkezindeki Yerleşme Alanlarinda Suç Korkusu Ve Çocuğun Serbest Hareket Hakki Yrd. Doç. Dr. Okşan TANDOĞAN Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kaplamalı Tavuk Eti Ürünlerinin (Cordon Bleu, Nugget Ve Schnitzel) Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Prof. Dr. Ismail YILMAZ Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Etanol Uyarımlı Sıçan Akut Mide Mukoza Hasar Modelinde Hypericum Perforatum'un Koruyucu Etkilerinin ıncelenmesi Öğr. Gör. Dr. Ihsan KARABOĞA Sağlık Yüksekokulu Doktora Sonrası Araştırma
Tekirdağ Ilindeki Fabrikaların Çevresindeki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği Ve Bu Kirliliğin Insan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Serdar POLAT Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ İlinin Biyoiklimsel Konforunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ganos Dağı (Tekirdağ) Kuş Faunasının Araştırılması Doç. Dr. Deniz ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Sıçanlarda Formaldehit’In Neden Olduğu Karaciğer Toksisite Üzerine Kurkumin’In Koruyucu Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ibrahim GELİNCİK Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
+2 Metal Katkılanmış Fe3o4 Nanoparçacıkların Sentezi Ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Okulöncesi Çocuklarda Montessori Ve Orff Temelli Müzik Eğitimi Sonrası Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selen İLHAN ALP Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Üniversal Tip Çamaşır Makinası Yıkama Motoru Üretimindeki Mekanik Hataların Titreşim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Savaş DALMIŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere Karşı Üreticilerin Farkındalıkları Prof. Dr. Zahit Kayihan KORKUT Ziraat Fakültesi Doktora
Meyve Sularının Mikrobiyal Inaktivasyonunun Sağlanmasında Yansımalı Akış Yollu Uv-C Reaktör Tasarımı Ve Bazı Meyve Sularına Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Figen DAĞLIOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yeni Çok Fonksiyonlu Polimerlerin Sentezi Ve Işlevsellendirilmesi Arş. Gör. Dr. Nergiz CENGİZ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesi Alpullu şeker Fabrikası’nın Mimari Açıdan ıncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOPUZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Dokuma Kumaşların Yaş İşlemler Sonrası Çekme Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Kersetinin Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Erkan ORHAN Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Rilmenidin’in Türev Spektroskopisi ıle Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini Ve Validasyonu Uzman Dr. Ayça KARASAKAL Rektörlük Genel Amaçlı (Araştırma)
Hidrolik Pnömatik Devre Elemanları İçin Deney Düzeneği Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Aytaç MORALAR Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması (Vitis Vinifera L.) Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması Doç. Dr. Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Edirne'de Ceviz Bakteriyel Yanıklık Hastalığının Yaygınlığı ve Etmenin Tanısı Doç. Dr. Mustafa MİRİK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Işıklar (Ganos) Dağı’Nın (Tekirdağ) Nektarlı Bitkileri Yrd. Doç. Dr. Nevin ŞAFAK ODABAŞI Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Arıtılmış Evsel Atıksulardan İnce Film Fotokataliz Prosesi Ile Antibiyotik Ve Escherichia Coli Gideriminin Modellenmesi Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Bazı Tritikale ( × Triticosecale) Genotiplerinde Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasıyla Tuz Stresinin Meydana Getirdiği Oksidatif Hasarın Giderilmesinde Süperoksit Dismutaz Enziminin İşlevi Yrd. Doç. Dr. Sefer DEMİRBAŞ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya'Da Büyük Ve Küçük Ruminantlarda Kistik Echinococcosisin Yayılışı Ve Genotiplerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gülay VURAL Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ Köftesinin Farklı Oranlarda Jelatin, Gliserol Ve Kekik Ekstraktı İçeren Çözelti İle Kaplanmasının Raf Ömrüne Etkisi. Prof. Dr. Bülent EKER Ziraat Fakültesi Doktora
Farklı Orijinli Lüks Liflerin Keçeleşme Eğilimleri Ve Lif özellikleri Arasındaki ılişkilerin Belirlenmesi Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Türk Toplumunda Papiller Tiroid Karsinomlarında Braf V600e Mutasyon Sıklığının ıncelenmesi Doç. Dr. Rifat BİRCAN Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Psoriasis Hastalarda ınflamasyon Belirteci Olarak Gdf-15'in Rolü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YANIK Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Koca Fiğ (Vicia Narbonensis I) Silajlarında Farklı Katkı Maddeleri Kullanımının Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Levend COŞKUNTUNA Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Marmara Bölgesi'Nden Toplanan Domates Popülasyonlarinin Moleküler Ve Morfolojik Karakterizasyonunun Belirlenmesi Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Sarkopenide Kas Gücünü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Aliye YILDIRIM GÜZELANT Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminde Toprağa Isı Aktarımının/Çekiminin Serpantin Çıkış Suyu Sıcaklığı Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Havva CEYLAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Alaca Süt Sığırlarında Renk (Siyah-Beyaz) Dağılımının Süt Verimi Ve Bazı Döl Verim Özellikleri İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Yahya Tuncay TUNA Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Tekirdağ’Daki Bazı Toprak Siliyatlarının (Protista, Ciliophora) Morfolojik Ve Morfometrik Özellikleri Prof. Dr. Naciye Gülkiz ŞENLER Fen - Edebiyat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
İstanbul Ve Trakya Bölgelerinde Yayılışı Olan Linum (Linaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik Ve Sitolojik Araştırmalar Yrd. Doç. Dr. Nevin ŞAFAK ODABAŞI Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Temel Bilgisayar Yazılımları Ve Mesleki Yazılımlara İlişkin Bilgi Ve Becerilerinin Artırılması Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Türkiye’De Farklı Lokasyonlardan Temin Edilen Yerli Bamya Genotiplerinde Morfolojik Ve Sitolojik Karakterizasyon Yrd. Doç. Dr. Serdar POLAT Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Tekirdağ Ili Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Faunasının Mavi Dil Virus Ve Schmallenberg Virus Varlığı Yönünden Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Dilek MUZ Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi Ve Kurulabilecek Rüzgar Santrali İçin Teknik, Ekonomik Ve Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Girişimcilik Destek Programlarının Aktif ıstihdam Politikası üzerindeki Etkinliği: Kosgeb Yeni Girişimcilik Programı örneği Ve Tr21 Analizi Prof. Dr. Rasim YILMAZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Bölgesinde Panayir, Festival Ve Fuar Organizasyonlarinin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Yapiya Etkilerinin Analizi Doç. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ile Sulama Yönünden Toprak Özelliklerinin İncelenmesi; Sölöz Ve Heceler Örneği Doç. Dr. Mehmet ŞENER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Değişken Miktarlı Mineral Gübre Dağıtma Ile Homojen Gübre Uygulamasının Buğday Tarımında Teknik Ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Myrmeleotettix Maculatus- Tür Grubunun (Orthoptera; Caelifera; Acrididae) Mitokondrial Bir Gen Olan Coi Ile Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Doç. Dr. Deniz ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Etlerin Yüksek Basinçla Pastorizasyonu Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOŞKUN Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Türk Toplumunda Papiller Tiroid Kanserlerinde D-Loop Mutasyonlarının Incelenmesi Doç. Dr. Rifat BİRCAN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Celal DEMİRKOL Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Sabit Tahar Planı Ile Değişik Dokuma Örgüleri Türetme Yöntemi Geliştirme Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Mikrosatellit Belirteçleri Ile Doğal Kum Zambağı (Pancratium Maritimum L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Bölgesinde Uzun Yillar Yağiş Ve Sicaklik Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) ve Trend Analizi Kullanilarak Kuraklik Açisindan Değerlendirilmesi Prof. Dr. Lokman DELİBAŞ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesinde çeltik Bitkisi Ve Toprakta Ağır Metal Içeriğinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Handan DÖKMECİ Sağlık Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Mtdna Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (Coi) Geni Analizi Doç. Dr. Fulya ÖZDİL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Mtdna Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (Coi) Geni Analizi Doç. Dr. Fulya ÖZDİL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Soğuk Pres Tekniği Ile Elde Edilen Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal Özellikleri Ve Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ümit GEÇGEL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Beyaz Üzüm Suyunun Mikrobiyal Yükünün Azaltılmasında Gamma (Γ) Radyasyon Ve Ultraviyole (Uv) Işınlamanın Kullanımı Ve Bu İşlemlerin Ürün Kalitesine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Figen DAĞLIOĞLU Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Çevrimiçi (Online) Arama Teknikleriyle Akademik Amaçlı İngilizce Dil Kullanım Becerilerinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Buğra ZENGİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
İstanbul Ilinde Doğal Olarak Yetişen Buğdaygiler (Poaceae Barn.) Familyası Üzerine Floristik Araştırmalar. Doç. Dr. Evren CABİ Fen - Edebiyat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Tuğla Kırıklarının Betonun Dayanım Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Erhan GEZER Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tuz Stresi Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Sefer DEMİRBAŞ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Bazı Parlak Brom (Bromus Catharticus Vahl.) Hatlarının Trakya Bölgesi Koşullarındaki Kuru Ot Verimleri Ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Antimon(Iii) Halojenürlerin Tiyon Grubu İçeren Ligandlar İle Oluşturacakları Yeni Bileşiklerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Ismet ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kırmızı Et Ve Ürünlerinde Toxoplasma Gondii’ nin Nested Pcr Metodu Ile Tespit Edilmesi Ve Genotiplendirilmesi. Doç. Dr. Mustafa Necati MUZ Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Radyofrekans Termal Ablasyon Öncesi Enjekte Edilen Solüsyonlarin Oluşan Ablasyon Tünelinin Büyüklüğü Üzerine Olan Etkilerinin Histopatolojik Olarak Ve Apoptozis Markerlari Kullanilarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. Zafer ÇİFTÇİ Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Gazioğlu Deresi Havza Alani Yağiş-Akiş İlişkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Toksik Olmayan Gravürde Alternatif Arayışlar Prof. Melihat TÜZÜN Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ Koşullarında Ceviz Ağaçlarının Su Tüketiminin Belirlenmesi Prof. Dr. Tolga ERDEM Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Nörodejeneratif Hastalıkların Erken Teşhisi Için Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kefir Ile Zenginleştirilmiş Tarhana Üretimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet şükrü DEMİRCİ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ ıli Muratlı ılçesinde Yetiştirilen Buğday (triticum Aestivum L.) Bitkisinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleriyle Belirlenmesi Prof. Dr. Aydin ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitim Ve Koleksiyon Bahçesi Prof. Dr. Ayşe Canan SAĞLAM Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Önemli Bazi Tek Yillik Baklagil Ve Buğdaygil Türlerinde Karişim Oranlarinin Ve Gübre Dozlarinin Saptanmasi Prof. Dr. Adnan ORAK Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hidrojen Peroksit Uygulamasının Buğdayın Çimlenme Ve Fide Gelişim Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Alpay BALKAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Mera ve Kafes Sistemlerinde Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Hasan Ersin ŞAMLI Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Saha Şartlarında Toprak Üstü Geçici Silolarda Mikrobiyal Kompozisyon Ve Aerobik Stabilite Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Fisun KOÇ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Salisilik Asit Uygulamalarının Kısıtlı Su Koşullarında Yetiştirilen Yazlık Kabakta (Cucurbita Pepo L.)Bitki Gelişimi Ve Verime Etkileri Prof. Dr. Levent ARIN Ziraat Fakültesi Doktora
Ergene Nehrine Bitişik Tarim Alanlarindaki Değişimin Uzaktan Algilama (Ua) İle Belirlenmesi Prof. Dr. Selçuk ALBUT Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Farklı Biyokütle Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi Prof. Dr. Türkan AKTAŞ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Japon Bıldırcınlarında Kesim Ve Karkas Özellikleri Için Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri Ve Damızlık Yaşının Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Etkileri Doç. Dr. Eser Kemal GÜRCAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kenger Sakizinin Doğal Sakiz Mayasi Olarak Ticari Sakiz üretiminde Kullanilma Olanaklarinin Araştirilmasi Yrd. Doç. Dr. Ibrahim PALABIYIK Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Comt Ve 5ht2a Reseptör Gen Polimorfizminin Uyku Bozukluğu Ile Ilişkisi Doç. Dr. Ayşe Banu SARIFAKIOĞLU Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Suriye İç Savaş’Nın Jeo-Politiğini Anlamak: Bu Savaşın Türkiye Dış Politikası, Orta Doğu Ve Uluslar Arası Düzene Etkileri Prof. Dr. Ensar NİŞANCI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ İli Şarköy İlçesi'Nde Zeytin Üretiminin Ekonomik Analizi Arş. Gör. Dr. Burçin BAŞARAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
N-Cds:(Sn)/P-Cdte:(Cu,N) Heteroeklem Güneş Gözesinin Ultrasonik Spray Pyrolysis Tekniği Ile Üretilmesi Ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Kadir ERTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Myoma Uteride Interlökin-1 Ve Interlökin-6 Mrna Ekspresyonu Doç. Dr. Cem ÇELİK Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Silivri-Tekirdağ Kumbağı Arasındaki Marmara Denizinde, Ağır Metal Konsantrasyonları Ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Zeki ünal YÜMÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Kimyasal Sprey Püskürtme Tekniği Ile Üretilen Fepc Ve Cupc Organik Yarıiletken Filmlerin Sentezlenmesi Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Beyhan TATAR Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Polianilin Ve Poli(3,4-Etilendiyoksitiyofen) Polimer Ve Nanokompozitlerinin Süperkapasitör Uygulamaları Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi:Bir Grup Öğretmenin Görüşleri Ve Gereksinimi Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDEM Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yapay Zeka Ve Veri Madenciliği Uygulamalarında Yüksek Başarımlı Hesaplama Yazılımlarının Kullanımı Ve Örnek Tasarım Ile Performans Analizleri Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZHAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Edirne Yöresinde Yetiştirilen Pirinçlerde Pestisit Tayini Prof. Dr. Temine ŞABUDAK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum) Mutant Hatlarında Anter Kültürü Yöntemi Ile Double Haploid Genotiplerin Elde Edilmesi Doç. Dr. Oğuz BİLGİN Ziraat Fakültesi Doktora
Ekşi Hamura Kefir Ilavesi Ile Mikroflorası Zenginleştirilmiş Hamurlardan Yapılan Ekmeklerin Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Binnur KAPTAN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Sanayi Atığı Perlitin Tarımsal Yapılar İçin Üretilecek Betonda Puzzolan Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç. Dr. Can Burak ŞİŞMAN Ziraat Fakültesi Doktora
Tamburlu Tip Sulama Makinalarinde Değişken Düzeyli Sulamasisteminin Geliştirilmesi Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Değişik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Yaprak Lahanada Meydana Getirdiği Fizyolojik, Morfolojik Ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi Doç. Dr. Murat DEVECİ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Bölgesi'Nde Üretilen Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Besin Elementlerinin Araştırılması Öğr. Gör. Dr. Aziz ŞATANA Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ Koşullarında Yetiştirilen Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Adnan ORAK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Alzheimer Hastalığında Doublecortin-Like Kinaz 1 Düzeyleri Ve Oksidan Statü Doç. Dr. Savaş GÜZEL Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmasına (Vitis Vinifera L.) Ait Genetik Materyallerin Toplanması Ve Dna İzolasyonlarının Yapılması Doç. Dr. Ilknur KORKUTAL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hazır Beton Üretim Aşamasında Agrega Biçim Özeliklerindeki Değişimin Beton Özeliklerine Etki Düzeylerinin Belirlenmesi Arş. Gör. Dr. Mehmet Timur CİHAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Pityriasiz Rosea Ile Human Herpes Virus 6 (Hhv-6) Ve/Veya 7 (Hhv-7) Ilişkisinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Doç. Dr. Gamze ERFAN Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis Vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi Doç. Dr. Demir KÖK Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hareketli Cisimlerin Yüzey Profillerinin Ölçümünün Genelleştirilmiş Morse Dalgacik Dönüşümü Kullanilarak Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Makro Ekonomik Verilerin, Altın, Petrol ve Çapraz Kur Fiyatlarının ve Diğer Bazı Ülke Borsa Endeks Verilerinin, Borsa İstanbul Endeksi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Yapay Sinir Ağı Modeli Oluşturma Yrd. Doç. Dr. Pinar TÜFEKCİ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenci Motivasyonu, öğrenme Stilleri Ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri Yrd. Doç. Dr. şahbender ÇORAKLİ Fen - Edebiyat Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Trakya Bölgesi Doğal Florasından Toplanan Fiğ (Vicia Sp.) Türlerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Ve Verimlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ilker NİZAM Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Nkü Malkara Myo Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı Doç. Dr. Kadir ERTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Metaproterenol Sülfat’In Koroner Baypass Greftleri Üzerine Vazospastik Etkisi Varmıdır? Doç. Dr. Özcan GÜR Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Kekik, Kimyon Ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Türkiye Anadolu Mandası Populasyonlarında Süt (Gh-Mspi, Gh-Alu1 Leptin Ve Dgat1) Veriminde Etkili Olduğu Belirlenen Gen Bölgelerinin Polimorfizmlerinin İncelenmesi Doç. Dr. Emel ÖZKAN ÜNAL Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Endokrin Bozucu Bisfenol A’Nın İnce Film Fotokatalitik İleri Oksidasyon Prosesi Ile Arıtılabilirliği Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Çölyak Hastalarına Yönelik Şerbetli Tatlı Üretim Olanakları Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Askorbik asit varlığında aluminyum oksit nanopartikülleri ile modifiye edilmiş karbon pasta elektrotta ürik asit tayini Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ergene Nehrindeki Kirliliğin Bölge Tarımına Verdiği Ekonomik Zararların İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekstil Atiklarinin Yapi Malzemesinde Lif Katkisi Olarak Kullanilabilirliği Yrd. Doç. Dr. Aylin AKYILDIZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
İki Boyutlu Manyetik Parçacık Örgülerinde Manyetik Özellikler Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERDOĞAN Fen - Edebiyat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Inokulant Ve Enzim İlavesinin Farklı Samanların Besleme Değeri Üzerine Etkileri Doç. Dr. Fisun KOÇ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Obez Çocuklarda Angiopoietin-Like Protein 3, Angiopoietin-Like Protein 4, Angiopoietin-Like Protein 8 Ile Pentraxin-3 Marker’Ların Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mustafa Metin DONMA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Trakya Bölgesi Florasındaki Yabani Hardal (Sinapis Sp.) Genotiplerinin Moleküler Ve Morfolojik Karakterizasyonu, Tarla Koşullarındaki Verimi İle Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Fadul ÖNEMLİ Ziraat Fakültesi Doktora
Nükleer Transfer ıle Elde Edilen Klon Sığır Ve Yavrularının Mtdna Ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu Prof. Dr. Sezen ARAT Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Farklı Uç Alma Dönemlerive Farklı Dozlarda AzotUygulamalarının Merlot(Vitis vinifera L.)ÜzümÇeşidinde Gelişme, Verimve Kalite ÖzellikleriÜzerine EtkilerininBelirlenmesi Doç. Dr. Ilknur KORKUTAL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Toprak Örneklerine Üre İle Birlikte İlave Edilen Süper Fosfatın Üre Hidrolizine Etkisi Prof. Dr. Mehmet Turgut SAĞLAM Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Halkalı Enaminlerin Polar Ve Apolar Çözücülerde [2+2]Siklokatılma Tepkimelerinin Incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ Fen - Edebiyat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
İçi Boşluklu Ipliklerin Mekanik Özellikleri Ve Bu Ipliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı Ve Kentsel Koridor Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Asli KORKUT Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Merinos Koyunlarında Dil Papillalarının Topografik Dağılımı Ile Fonkisyonel Ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kazlarda (Anser Anser) Nazal Konka Mukozasının Histolojik Ve Histokimyasal Yapısının Belirlenmesi Doç. Dr. Melek KOÇAK Veteriner Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Saha Koşullarinda Toprak Üstü Beton Silolarda Uygulanan Sikiştirma Basincinin Belirlenmesi Doç. Dr. Fulya TAN Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Resimde Tasarım, Uygulama Ve Seçim Olarak Boşluk , Doluluk Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Toleranslarının Belirlenmesi Prof. Dr. Zahit Kayihan KORKUT Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Laboratuvar Tipi Gazlaştırıcılar İçin Plc Tabanlı Prototip Veri Toplama Ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Öğr. Gör. Dr. Figan DALMIŞ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Heraion Teikhos Antik Kenti(Tekirdağ) Kale Kapısı Rölöve Ve Yayın Projesi Yrd. Doç. Dr. Riza Haluk SÖNER Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Safen Ven Greftin Proksimal Ve Distal Bölgelerinin Yüksek Basınca Yanıtı Doç. Dr. Gündüz YÜMÜN Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ayn-I Ekber Mehmed Efendi'Nin Şemail-I Şerif Tercümesi (Transkripsiyonlu Metin) Arş. Gör. Dr. Erdem Can ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Sabit Yataklı Bir Biyofilm Reaktöründe Endokrin Bozucu (Bisfenol A Ve Oktil Fenol Etoksilat) Bileşiklerin Toksik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Ali Riza DİNÇER Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hemşirelik Becerilerinin Kazandırılmasında Mobil Öğrenmenin Etkisi şebnem BİLGİÇ Sağlık Yüksekokulu Doktora Sonrası Araştırma
Tekirdağ Il Ve Ilçelerinde Faaliyet Gösteren Konaklama Işletmelerinin Il Ekonomisine Makroekonomik Etkileri. Yrd. Doç. Dr. Süreyya BAKKAL Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı (Araştırma)
Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kahverengi Pas Hastalığına Dayanıklılığının Doğal Koşullarda Morfolojik Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonu Prof. Dr. Ismet BAŞER Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Süne Zararı Görmüş Buğday Ve Farklı Yağlar Kullanarak Blakeslea Trispora Ile Β-Karoten Üretimi Yrd. Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Biyomedikal Alanda Kullanilmak Üzere Sicaklik Ve Ph’A Duyarlik Akilli Kompozit Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İlaç Salim Davranişlarinin İncelenmesi Doç. Dr. Betül TAŞDELEN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Çeşitli Morfolojilere Sahip İletken Polimerlerin Nano Yapıda Sentezi ve Karakterizasyonları Arş. Gör. Dr. Selçuk POYRAZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Herbisitlerin Verim Ile Kalite Unsurlarına Etkisi Ve Tanedeki Kalıntı Durumlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Fadul ÖNEMLİ Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
çevresel Kandan Yapılan Akım Sitometri çalışmasının Myelodisplastik Sendrom Tanısına Katkısının Araştırılması Prof. Dr. Burhan TURGUT Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Trombositten Zengin Plazma (Tzp)’Nın Kondrosit Proliferasyonu Üzerine Etkisi Var Mı? Yrd. Doç. Dr. Duygu YAŞAR ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Yün Lifi Arasında Bulunan Renkli Kılların Seçici Ağartma Yöntemi Ile Ağartılması Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Çorlu Mühendislik Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Flow Sitometri Cross Match Yöntemiyle Sitotoksik Etkinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mesut Izzet TİTİZ Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tekirdağ Kenti Doğal Ve Kültürel Değerlerinin Turizm Ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans
Kırklareli İli Eşek Çiftliği Populasyonlarının Çeşitli Vücut Ölçülerine Göre Morfometrik Karakterizasyonu Ve Mtdna Polimorfizmi Yoluyla Genetik Çeşitliliğinin İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Ihsan SOYSAL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitim Alan Çocuklara Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Doç. Dr. Petru GOLBAN          Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Aisi 1040 Çelik Yüzeyinin Plazma Kaynak Yöntemi Kullanılarak Feti, Fecrc, Few Ile Kaplanması Ve Aşınma Dirençlerinin Tespit Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Savaş DALMIŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Myastenia Gravisli Hastalarda Total Antioksidan Kapasite Ve Homosistein Düzeyleri İle Kognitif Testler Arasındaki İlişkinin Araştırılması Prof. Dr. Nilda TURGUT Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Veteriner Fakültesi öğrenci Mesleki Eğitim Ve Uygulama Laboratuvarı Projesi Prof. Dr. Nuri ALTUĞ Veteriner Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Tekirdağ Ili 2015 Yılı Arazı Kullanım Sınıflandırması (Avrupa Birliği Corine Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemi Uygulaması) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARI Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Çocuklarda Obeziteyi Etkileyen Marker’Ların Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mustafa Metin DONMA Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Mesane Kanseri Evresi Ile Oksidatif Stres Ilişkisinin Tümör Dokusundaki Ve Serumdaki Nrf2 – Ekap1 Yolağı Ve Çinko Ve Bakır Seviyelerinin Incelenerek Araştırılması. Doç. Dr. Polat TÜRKER Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Zemin İncelemelerinde Standart Penetrasyon Deneyi (Spt) Ile Koni Penetrasyon Deneyi (Cpt) Değerlerinin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Feda ARAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Hemen Hemen Benzerlik Kavramı İle Bazı Operatör Sınıfları İçin Değişmez Altuzay Problemi Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAM Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Trakya Bölgesinde Geleneksel Gidalarin Ekonomiye Kazandirilmasinda Kirsal Kadinin Rolü Ve Örgütlenme Olanaklari Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Ziraat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Kistik Fibrozisli Hastaların Solunum Yolu Örneklerinden Elde Edilen Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarının Çeşitli Virülans Faktörlerine Curcuminin Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
Uretra Darlıklarının Önlenmesinde Tadalafil’In Etkisi Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Doğu Anadolu Dağlık Bölgelerinden Toplanmış Phleum L. Populasyonlarının Agronomik, Morfolojik Ve Sitogenetik Karakterizasyonu Prof. Dr. Metin TUNA Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Sıçanlarda Testis Torsiyonu Sonrası Oluşan Iskemi-Reperfüzyon Hasarına Karşı Mannitolun Testis Koruyucu Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ömer KURT Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Geleneksel Küflü Peynirlerden İzole Edilen Küflerin Morfolojik Ve Moleküler Karaterizasyonu, Bu İzotlarda Küflü Peynir Üretimi Prof. Dr. Muhammet ARICI Ziraat Fakültesi Doktora
Tekirdağ’Da Satışa Sunulan Ihlamur Çiçeği (Tilia Tomentosa Moelch.) Ve Kuşburnunda (Rose Canina) Aflatoksin Aranması Yrd. Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Yatak Ürünü Kullanim Amaciyla Üretilen Keten Ve Keten Karişimi Kumaşlarin Konfor Ve Tutum Özelliklerinin Araştirilmasi Yrd. Doç. Dr. Umut BİLEN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Tiyon Grubu İçeren N - Metil - 2 - Merkaptobenzotiyazol'ün Bizmut (III) halojenürler (BiX3 :X : Cl, Br ve I) ile Oluşturulduğu Yeni Bileşiklerinin Sentezi ve Kimyasal Yapılarının Aydınlatılması Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Ismet ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Bazı Geçiş Metal Disilisitlerin Yapısal, Örgü Dinamiksel, Elastik Ve Termodinamik Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Incelenmesi Doç. Dr. Tanju GÜREL Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Deneysel inmemiş Testiste Testosteronun Koruyucu Etkisi Doç. Dr. Cenk Murat YAZICI Tıp Fakültesi Genel Amaçlı (Araştırma)
Hasat Sonrası Uv-C Ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi Ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Erdinç BAL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Çeşitli Soğuk Pres Yağlarında Bazı Mikro Ve Makro Element İçeriklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Murat TAŞAN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Farklı Su Kaynakları Ile Sulanan Çeltik Alanlarında Toprak Verimliliğinin Fuzzy Logic (Bulanık Mantık) Ile Analizi Prof. Dr. Yeşim AHI Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans