Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Selçuk ALBUT, Prof.Dr. Tolga ERDEM

Sınav ve Ders Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Recai Mehmet DURGUT, Araş.Gör. Erhan GÖÇMEN

Staj Komisyonu

Prof.Dr. Tolga ERDEM, Doç. Dr. İlker Hüseyin ÇELEN, - Doç.Dr. Mehmet ŞENER

Erasmus/Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Yeşim AHİ, Prof.Dr. Türkan AKTAŞ

Web Sorumlusu

Doç.Dr. Mehmet ŞENER

Stratejik Planlama Komisyonu

Prof.Dr. Tolga ERDEM

Mevlana Değişim Komisyonu

Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU

Adek Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Birol KAYIŞOĞLU, Prof.Dr. Bahattin AKDEMİR