2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

2013-2014 Katalogu İçin Tıklayınız

Biyosistem Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BYO002 Biyoloji 2 2 5
BM 107 Biyosistem Mühendisliğnin Temelleri 2 0 2
FZK002 Fizik 3 0 3
BM 105 İklim Bilgisi 2 0 3
KMY002 Kimya 2 2 5
MAT001 Matematik 3 0 3
TRS007 Teknik Resim 1 2 3
TO 111 Toprak Bilgisi 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 33
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM 211 Bitkisel Üretim 2 2 4
DFD004 Diferansiyel Denklemler 3 0 4
BM221 Hidroloji 1 2 4
IST001 İstatistik 1 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
BM219 Malzeme Bilgisi 2 2 4
BM 301 Mühendislikte Hassa Ölçüm Teknikleri 2 2 5
BM 215 Statik 2 0 3
TO 211 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2 2 4
Toplam AKTS: 34
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBM347 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri 2 2 5
BM317 Sera Yapım Tekniği 3 0 4
BM319 Sulamanın Temel İlkeleri 1 2 4
BM321 Tarım Makinaları İlkeleri II 2 2 5
BM301 Termodinamik ve Isı Transferi 1 2 3
TO 311 Toprak Fiziği 2 2 5
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 10
BM224 Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 2 2 5
SBM318 Bitkisel Üretimde Enerji Planlaması 3 0 5
SBM349 Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik 3 0 5
SBM354 Ergonomi ve İş Güvenliği 3 0 5
SBM355 Hayvan Barınaklarının Planlanması 3 0 5
SBM312 Hayvansal Üretimde Enerji Planlaması 2 2 5
SBM302 Hayvansal Üretim Makineleri 2 2 5
SBM320 İnşaat Malzeme Bilgisi 3 0 5
SBM321 Kırsal Yerleşim Tekniği 3 0 5
SBM322 Makine Elemanları 3 0 5
SBM357 Sulama Şebekelerinde İşletme ve Yönetim 3 0 5
SBM358 Tarımda Robot Uygulamaları 3 0 5
SBM359 Tarımsal Mücadelede Akıllı Püskürtme Teknikleri 3 0 5
SBM324 Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları 3 0 5
SBM326 Yakıtlar ve Yanma 3 0 5
Toplam AKTS: 36
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM 401 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri 1 2 4
BM 403 Biyosistem Mühendisliğinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 2 5
SBM404 Mezuniyet Çalışması I 2 0 4
BM 405 Sulama Sistemlerinin Tasarımı 1 2 4
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇMELİ DERSLERİ() 3
GRŞ005 Girişimcilik 4 0 4
SBM441 İngilizce Konuşma Becerileri I 2 0 3
MZK001 Müzik Kültürü 2 0 3
STE 307 Üretici Örgütleri 2 0 3
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 10
SBM432 Arazi Toplulaştırması 3 0 5
SBM433 Betonarme 3 0 5
SBM435 Biyosistemler İçin Mekanizasyon Seçimi ve Model Planlaması 3 0 5
SBM437 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri 2 2 5
SBM439 Hassas Tarım 3 0 5
SBM440 İmalat Yöntemleri 2 2 5
SBM410 Küçük Toprak Barajlar 3 0 5
SBM412 Sera Projeleme 2 2 5
SBM413 Su Sağlama 3 0 5
SBM416 Ürün Kurutma Teknolojisi 2 2 5
Toplam AKTS: 30